LAİK, BİLİMSEL, DEMOKRATİK EĞİTİM İMZA KAMPANYASI

  1. İMZA KAMPANYASI FÖYÜ İÇİN TIKLAYINIZ
  2. LAİK BİLİMSEL DEMOKRATİK EĞİTİM İSTEĞİ İÇİN BASIN AÇIKLAMASI METNİ TIKLAYINIZmersin eğitimsen 11

1

2  3  4 

BASINA VE KAMUOYUNA                                                               12.04.2016

Laiklik; dinsel etkinliklerin, devlet ve ekonomik yaşamdan ayrı olarak ele alınması, devletin dinsel esaslara ve dini güce dayanmaması, devletin bütün din ve inançlar karşısında tarafsız olmasını ifade eder. Laikliğin temel ilkesi başkalarının inançlarına, düşüncelerine saygılı olmak, aklı ve bilimi rehber edinmek, hangi din ve inançtan olursa olsun her insanın değerli olduğunu savunmak, farklı inançlara ve inanmayanlara saygı göstermektir. Laik eğitim, “dinsizlik eğitimi” demek değildir. Eğitim sisteminin bilimsel esaslara göre demokratik bir içerikte düzenlenmesinin önkoşuludur.

Eğitim sisteminin önceden belirlenmiş hedeflere uygun, örgütsel işleyiş ve içerik olarak siyasi iktidarın siyasal-ideolojik ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda düzenlenmesi ve yeniden yapılandırılması söz konusudur. Eğitimin içeriğinin dinselleşmesi, öğretim programlarının farklılıkları yok sayan “tekçi” bir mantık ile hazırlanması, ırkçı, gerici ve cins ayrımcı öğelerin varlığı bu durumun bir kanıtıdır. MEB’in örgütsel ve yönetsel yapısında değişim, siyasi kadrolaşma ve eğitim yöneticilerinin tasfiyesi bu amaca hizmet etmek üzere gerçekleştirilmiştir. Müfredat değişikliği, öğretim programlarında dinsel referanslar, ders kitapları ve yardımcı kitaplara müdahale ederek içeriğini dinselleştirme önemli ölçüde gerçekleştirilmiştir

Eğitimde 4+4+4 dayatması: “Dindar” ve “itaatkar” nesil yetiştirme hedefine odaklanmış bir sistem olarak geliştirildi. Bu sistemle birlikte: Zorunlu din dersi ve “Zorunlu seçmeli” din dersleri dayatması, okullara “mescit” zorunluluğu getirilmesi, reşit olmayan kız çocuklarına başörtüsü uygulaması, İmam hatiplere ayrıcalık, normal okullarda imam hatip sınıflarının açılması, MEB-Diyanet-Dinci Vakıflar işbirliği üzerinden imzalanan protokoller, okulöncesi ve ilkokul öğrencilerinin camilere götürülmesi, ve okullarda dini içerikli yarışmaların artması, karma eğitimin hedef haline getirilmesi, yaşama geçirildi.

Henüz oyun çağında olan, somut ve soyut düşünce yetileri gelişmemiş olan okulöncesi ve ilkokul öğrencilerine dini eğitim verilmesi, çocukların zihinsel gelişimi açısından sakıncalıdır. “Tek din, tek mezhep” üzerinden tüm topluma dayatılan zorunlu din dersleri gibi, dini değerler temel alınarak ve camileri mekan tutarak yapılacak bir eğitiminin ne eğitim sistemine ne de çocuklara somut bir faydasının olması mümkün değildir.

Eğitimin gerçek anlamda demokratik, laik ve bilimsel bir içerikte olması için faklı inanç, mezhep ve kimlikler başta olmak üzere, toplumun en geniş kesimlerinin ortak hedeflere doğru hep birlikte yürümesi ve bu alanda ortaklaştırılması gerekmektedir.

Eğitimde her türlü ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylem ve uygulamalardan uzak durulmalı, eğitim müfredatının oluşturulması ve uygulanmasında demokratik, laik, bilimsel ve evrensel ilke ve değerler referans alınmalıdır. Devlet din eğitiminden tamamen çekilmeli, bütün inançlar karşısında tarafsız olmalıdır.

Bu kapsamda; Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Mersin İl Müftülüğü ve vakıflarla   proje ve protokoller yapmamasını, yapılmış olanların da durdurulmasını talep ediyoruz.

YÜRÜTME KURULU A.

Sinan MUŞLU

Şube Başkanı


 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.