EĞİTİM SEN 10. OLAĞAN GENEL KURUL TAKVİMİ

saffet ayıcı

Yazarın şu ana kadar yazılmış 298 makalesi bulunuyor.

10. 2016-2017 Genel Kurul Takvimi ve seçim yönergesi

WORD BELGESİ

10. 2016-2017 Genel Kurul Takvimi ve seçim yönergesi

PDF FORMATI

 

EĞİTİM SEN 10. OLAĞAN GENEL KURUL TAKVİMİ

 

 1. Olağan Genel Kurul sürecimiz 15.12.2016 /26-27-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

1-    Seçme ve seçilme hakkını kullanabilecek Eğitim Sen üyeleri:

Seçim takvimimiz 20 Aralık 2016 tarihinde başlayacaktır. Buna göre 15 Aralık 2016

tevkifatında aidatı kesilen üyeler seçme ve seçilme hakkını kullanabileceklerdir.

2-    Seçimlere esas üye listelerinin çıkarılması:

 

22-23     Aralık 2016 (2 gün) 

 

3-    Listelerin askı süresi:

 

24-25     Aralık 2016 (2 gün)

 

4-    Listelere itiraz ve sonlandırma:

26-27 Aralık 2016 (2 gün)

5-    Seçime esas üye listelerinin netleşmesi:

28-29 Aralık 2016 (2 gün)

6-    Şubelerde işyeri, ilçe delege sayılarının anahtar sayıya göre belirlenmesi:

30-31 Aralık 2016 (2 gün)

7-    İtiraz ve sonlandırma:

2-3 Ocak 2017 (2 gün)

8-    İşyeri delege seçimleri, ilçe temsilciliği yürütme kurulu ve şube delege seçimleri

4-18 Ocak 2017 (15 gün)

9-    İtirazlar ve Sonlandırma:

19-20-21-22     Ocak 2017 (4 gün)

 

   10-Şube ve İl Temsilciliği Genel Kurul Hazırlığı: (6-12 Şubat 2017 (7 gün)

a-    Şube delege listesinin çıkarılması,

b-    Genel Kurul salonunun tutulması,

c-     Gazete ilanının verilip gerekli başvurunun yapılması

d-    Şubelerimiz tarafından Genel Kurul için en geç 15 gün önceden genel kurula katılacak delege listesi, toplantı gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı taktirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime ve mahalli mülkü amire teslim edilir.

Genel Kurul Delege listesi askı süresi:

13-14-15-16 Şubat 2017 (Seçimden 7 gün önce şubede 4 gün asılı kalacak. Bu 4 gün içinde listedeki hatalar için seçim kuruluna itiraz edilebilir)

10- Şube ve İl Temsilcilik Genel Kurullarının yapılması:

25 Şubat – 12 Mart 2017

11- Genel Merkez Genel Kurulu:

26-27-28 Mayıs 2017

 

 

 

EĞİTİM SEN 10. OLAĞAN GENEL KURULU SEÇİM YÖNERGESİ

Bu yönerge, Eğitim Sen 10. Olağan Genel Kurul takvimi, işleyiş ve kurallarını belirlemek üzere ilgili yasalar, Eğitim Sen Tüzüğü ve seçim yönetmeliği temel alınarak hazırlanmıştır.

1-    Seçme ve seçilme hakkını kullanabilecek Eğitim Sen üyeleri: Seçim takvimimiz 15 Aralık 2016 tarihinde başlayacaktır. Buna göre 20 Aralık 2016 tevkifatında aidatı kesilen üyeler seçme ve seçilme hakkını kullanabileceklerdir.

2-    Seçimlere esas üye listelerinin çıkarılması:  22-23 Aralık 2016 (2 gün). Bilindiği gibi üyelerimizin aidat kesinti bilgileri her ay Maliye’den alınmakta ve üye programımıza koyulmaktadır. (listeler konusunda bkz. 5. madde)

3-    Listelerin askı süresi: 24-25 Aralık 2016 (2 gün) Genel Merkez ile şubelerimizin 15 Aralık 2016 tevkifatları üzerinden ortaklaştığı listeler 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde şube, il, ilçe ve işyeri temsilciliklerinde askıya çıkarılacaktır. Şayet 15 Aralık tevkifatına dahil olduğu halde listede ismi olmayan üyeler varsa listeye eklenecektir.

4-   Üye listelerine itiraz ve değerlendirme süresi: 26-27 Aralık 2016 (2 gün), askıda kalacak. Listelere itirazlar şubeye yapılacak ve değerlendirilecektir.

İtiraz Nedenleri:

 1. a) Listede yer alması gerektiği halde, isimlerin yazılmamış olması,
 2. b) İsimlerin listede yanlış yazılmış olması,
 3. c) Listede yer almaması gerektiği halde, listeye isimlerin yazılmış olması,
 4. d) Eğitim Sen üyesi olmayanların isimlerinin yazılmış olması,

5-    Seçime esas üye listelerinin netleşmesi: 28-29 Aralık 2016 (2 gün) Şubelerde itirazlar vb. işlerin tamamlanıp seçime esas üye listesi kesinleştikten sonra (yani 29 Aralık 2016’dan sonra) bir fotokopisi şube mührüyle her sayfası onaylanarak hemen Genel Merkeze gönderilecektir. Söz konusu listeyi göndermeyen şubelerin üye sayısı MYK tarafından belirlenir, itiraz kabul edilmez.

Seçime esas üye sayıları belirlenirken izlenecek yol şöyledir.

 1. 15 Aralık tevkifatlarına giren üyeler Bilindiği gibi bu üyeler her ay Maliye Bakanlığı’ndan aldığımız listelerden tespit edilmektedir. Her şubemiz kendilerine ait bu listeleri üye programında görmektedir. Ancak üniversitelerin tamamı yansımadığından, yansımayanlar tevkifat listeleri üzerinden tespit edilecektir.
 2. 4/C statüsünde çalışan üyelerimiz de maliyeye yansımamakta ve tevkifat listeleri üzerinden tespit edilecektir.
 3. Bir de özellikle Aralık ayından 15 Aralık 2016 tarihine (dahil) dek üye olmuş ancak bordoların erken yapılmış olması nedeni ile tevkifata yansımamış üyelerimiz: Bunlar da programdan tespit edildikten sonra seçime esas üye listesine eklenecektir.

 

 

 1. Şubelerimiz bütün bunları kontrol ederek varsa itirazlarını belgelerini ekleyerek seçime esas üye listelerini 29  Aralık 2016 tarihi saat: 17.00’den itibaren 31 Aralık 2016 saat: 14.00 e dek Genel Merkeze göndereceklerdir.
 2. Genel Merkez değerlendirmelerini yapıp listelerin son halini 3 Ocak 2017 saat: 12.00 ye dek şubelere ve il temsilciliklerine gönderecektir.
 3. Listelerini zamanında göndermeyen il temsilciliği ve şubelerin listesi Genel Merkez tarafından belirlenir itiraz kabul edilmez.
 4. İtiraz ve seçimlerde dikkat edilecek hususlar
 5. a) Bir üyenin 2016 Kasım aidatı kesilmiş ise ancak işyerinden vb. kaynaklı nedenlerle 2016 Aralık aidatı sehven kesilmemiş ise belgelendirmek kaydıyla üye seçme ve seçilme hakkından yararlanabilecek. Yani listeye eklenebilecektir.
 6. b) Şubelerimiz işyerlerinde delege seçimleri sırasında anahtar sayının altında kalan işyerlerini birleştireceklerdir. Birleştirirken de coğrafi yakınlık vb. koşulları göz önüne alacak bununla birlikte işyeri birleştirmeleri en fazla 1 (bir) delege seçecek biçimde yapılacaktır.
 7. c) Her kurum (her okul bir kurumdur) bir işyeri kabul edilecektir.
 8. d) Üyeliği askıya alınmış asker öğretmen ve ücretsiz izinli (doğum vb. nedenlerle) üyeler seçme seçilme hakkından yararlanamaz.
 9. Şubelerde işyeri, ilçe ve il temsilciliği delege sayılarının anahtar sayıya göre belirlenmesi: 30-31 Aralık 2016 (2 gün). Şubeler 30-31 Aralık 2016 tarihlerinde işyeri ve ilçe delege sayılarını anahtar sayıya göre belirleyeceklerdir.

           Anahtar Sayı Belirlenirken:

 1. a) Üye sayısı 400’ün altında olan il temsilcilikleri delege belirlemeyecek, seçimlerini üyelerinin tamamının katılımı ile yapacaklardır. Üye sayısı 400 ve üstü olan şubeler delege ile seçim yapacaklardır.
 2. b) 1000’e kadar üyesi bulunan şubeler 250 delege ile 1000’in üzerinde üyesi olan şubeler ise 1000’i geçen her 10 üye için bir delegelik eklemek suretiyle şube delege sayısını tespit edeceklerdir.
 3. c) Tespit edilen şube delege sayısından doğal delege olan şube yürütme kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu asil üyeleri kesinlikle çıkarılmadan delege sayısı ve anahtar sayı belirlenecektir.
 4. d) Üye sayısı anahtar sayıdan daha az olan işyerleri yakınlık, ulaşım aynı bölgede olması gibi özellikler dikkate alınarak birleştirilir.
 5. e) Anahtar sayıya bölünüp tam çıkan delegelikler dağıtıldıktan sonra, kalan delege sayısı daha fazla artanı kalan işyerlerinden başlayarak o işyerinin sayısına birer delege eklenir. Artan rakamlarda eşitlik olması halinde daha az delege çıkaran işyerine eklenir.

 

 

Örneğin:

Bir şubede doğal delegeler 7 yürütme, 3 denetleme ve 3 disiplin kurulu üyesi olmak üzere toplam 13’tür. Şubede seçme ve seçilme hakkı olan üye sayısı 2430 olsun.

1000 üyeye kadar 250 delege olacağından 2430–1000= 1430

1430/10=143 artı delege ortaya çıkar.(Bin üyeden sonra her on kişiye bir delegelik düştüğünden)

Seçilecek şube delegesi: 250 + 143= 393 delegedir.

2430/393= 6,18 bir delegeye düşen anahtar sayıdır.

Bir işyerinde seçme seçilme hakkı olan 16 üye varsa; 16/6.18= 2,58 delege düşer.

Tam sayı 2 delege

Artan sayı: 0,58 delegedir.

Üye sayısı 6,18’in altında olup bağımsız olarak delege çıkaramayan işyerleri birleştirilip buralara düşen delege sayısı ile birlikte, bütün işyerleri ve ilçe temsilciliklerinin tam sayıya göre dağıtılan delege sayısı 355 olsun.

393-355= 38

Kalan 38 delegelik işyerlerindeki en yüksek artan sayıdan başlamak üzere dağıtılır. Sonra şubede seçilecek delege sayısına doğal delegeler eklenir; 393+13=406 şubenin genel kurul yapacağı delege sayısı bulunur.

 1. İtiraz ve sonlandırma: 2-3 Ocak 2017 (2 gün) şubeler delege sayılarının belirlenmesine ilişkin itirazları değerlendirip sonuca bağlayacaklardır.
 2. İşyeri, ilçe temsilciliği delege seçimleri: 4-18 Ocak 2017 (15 gün) şubeye bağlı işyerleri, ilçe ve il temsilcilikleri bu tarih aralığında seçimlerini yaparak kendilerine düşen sayıda delegeyi belirleyerek şubeye bildireceklerdir.
 3. İtiraz ve sonlandırma: 19-20-21-22 Ocak 2017 (4 gün). İşyeri ve ilçe temsilciliklerinde 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan seçimlere 2 (iki) gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar başvuru tarihinden itibaren 2 (iki) gün içinde sonlandırılır.

      

 

 11- Şube Genel Kurul Hazırlığı: 6-12 Şubat 2017 (7 gün)

 1. Şube delege listesinin çıkarılması,
 2. Genel Kurul salonunun tutulması,
 3. Gazete ilanının verilip gerekli başvurunun yapılması
 4. Şubelerimiz tarafından Genel Kurul için en geç 15 gün önceden genel kurula katılacak delege listesi, toplantı gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı taktirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime ve mahalli mülkü amire tevdi edilir.
 5. Genel Kurul Delege listesi askı süresi: (seçimden 7 gün önce şubede 3 gün asılı kalacak. Bu 3 gün içinde listedeki hatalar için seçim kuruluna itiraz edilebilir) 13-14-15-16 Şubat 2017 (4 gün)

13-  Şube ve İl temsilcilik Genel Kurullarının yapılması:

25 Şubat – 12 Mart 2017 (16 gün)

        14-Genel Merkez Genel Kurulunun yapılması:

26-27-28 Mayıs 2017

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.