Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrencileri Bulunan Öğretmenlerin Eğitimi Kursu

Şubelere Yabancı uyruklu öğrenciler hizmetiçi eğitim kursu

 

Sayı     : 2016/H800/1825

Konu  : Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrencileri Bulunan

Öğretmenlerin Eğitimi Kursu                                                           26 Aralık 2016

 

Ş U B E L E R E

 

Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler için, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğünce, Kasım ayı sonu ve Aralık ayı başında, “Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitici Eğitimi Kursu” düzenlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün 6 Aralık 2016 gün ve E.13773959 sayılı yazılarıyla ayrıca bu kursa katılan ve başarıyla tamamlayanların, görev yaptıkları il/ilçelerde mahalli olarak 40 (kırk) saatlik kursla eğitim vermeleri istenmiştir.

Sendikamız hizmetiçi eğitim etkinliklerini, öğretmenlerin hizmetçinde yetiştirilmelerinin ve eğitim-öğretimin bir parçası olarak görmektedir. Ancak çalışma/mesai saatleri dışında düzenlenen hizmetiçi eğitim etkinlikleri için ek ders ücreti ödenmesi gerektiğine, aksi takdirde bu çalışmanın angarya olacağına inanmaktadır.

Bazı şubelerimizin genel merkezimize verdiği bilgiler, mahalli olarak düzenlenen “Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitici Eğitimi Kursu”nun çalışma/mesai saatleri dışında (hatta bazı illerde 16.00-20.00 saatleri arasında) düzenlendiği ve karşılığında ek ders ücretinin ödenmeyeceği yönündedir.

“Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitici Eğitimi Kursu”na katılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi için bir dilekçe örneği hazırlanmış, konuya ilişkin açıklamamız ve hazırladığımız dilekçe örneği 19 Aralık 2016 günü web sitemizde yayımlanmıştı. Şubelerimiz ayrıca telefonla arayıp dilekçe örneğini istediğinden, dilekçe örneğinin mail ortamında da şubelere gönderilmesi gereksinimi doğmuştur. Bu amaçla dilekçe örneği ekte gönderilmektedir.

Ayrıca hizmetiçi eğitim etkinliklerinin çalışma/mesai saatleri dışında düzenlenmemesi için bakanlık nezdinde de girişimlerimiz sürdürülecektir.

İlgililere iletilmesi ve gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

 

 

 

 

 

Mesut Fırat

Genel Sekreter

Ek       : Dilekçe Örneği

 

 

…………….. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Sunulmak Üzere

……………. Okulu/Lisesi Müdürlüğü’ne

 

Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler için, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğünce, Kasım ayı sonu ve Aralık ayı başında, “Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitici Eğitimi Kursu” düzenlenmiştir. Ayrıca bu kursa katılan ve başarıyla tamamlayanların, görev yaptıkları il/ilçelerde 40 (kırk) saatlik kursla eğitim vermeleri planlanmıştır. İlimizde de benzeri bir eğitim planlanmıştır.

Okulunuzda … öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Benim öğretmenlik yaptığım sınıfta da yabancı uyruklu öğrenci/öğrenciler de eğitimine devam etmektedir. İlimiz için planlanan eğitim, …/…/2016 – …/…/2016 tarihleri arasında ve çalışma/mesai saatleri dışında (…-00 – …-00 saatleri arasında) olacak biçimde planlanmıştır. Benim öğretmenlik yaptığım sınıfta da yabancı uyruklu öğrenci/öğrenciler olduğundan bu hizmetiçi eğitim kursuna katılmam istenmiştir.

Kuşkusuz hizmetiçi eğitim etkinlikleri de eğitim-öğretimin bir parçasıdır, ancak çalışma/mesai saatleri dışında düzenlenen hizmetiçi eğitim etkinlikleri için ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir, aksi takdirde bu çalışma angarya olacaktır.

14 sayılı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi; çalışanların haftalık ve günlük çalışma sürelerinin tahdidi olarak belirtilmesi yoluyla, haftalık normal mesai süresini aşan çalışmalar “fazla mesai” kavramı adı altında uluslararası hukuka ve iç hukukumuza yerleşmiş ve bu fazla mesailerin ancak belli bir ücret karşılığında yapılacağı kabul edilmiştir. Anayasanın “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükmünü içeren 18. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının fazla çalışmanın saat başına ücretlendirilerek ödenmesini içeren 178. maddesi, yine aynı Yasanın 99. maddesi, haftalık çalışma süresinin sınırlarını ve fazla çalışmanın saat başı ücretlendirilmesini istisnasız kural olarak getirmiştir.

Çalışma/mesai saatleri dışında ve bana ait dinlenme zamanlarında düzenlenen hizmetiçi eğitim etkinliğine katıldığım için, 40 saat karşılığında ek ders ücretlerimin ödenmesi gerekmektedir. Bildiğim kadarıyla “Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitici Eğitimi Kursu” için UNİCEF tarafından da bir ödenek ayrılmıştır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, çalışma/mesai saatleri dışında katıldığım “40 Saatlik Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitici Eğitimi Kursu” için 40 saatlik ek ders ücretimin ödenmesini istiyorum.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

 

…/12/2016

Ad, Soyad, İmza

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.