DİSİPLİN CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ (29 ARALIK)


29 ARALIK İL DİSİPLİN İTİRAZ DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

TEBLİĞ TARİHİ                                            :
GÖREVİ
                                                        : ÖĞRETMEN
ÜNVANI
                                                        : ÖĞRETMEN

T.C.KİMLİK NO                                            :
ADI SOYADI
                                                 :
BABA ADI
                                                    :
BAĞLI OLDUĞU SENDİKA
                         : EĞİTİM SEN
DOĞUM YERİ/TARİHİ
                                 :
MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ
             :
SİCİL NO
                                                       :
ÖZÜ
                                                               : DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ

 

 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

(İl Disiplin Kuruluna Gönderilmek Üzere)

                                                              MERSİN

 

Disiplin Amirince …/…/201.. tarih ve ……………. sayılı yazı ve …/…./201… tarihinde ………………………………………. Müdürlüğünce tarafıma tebliğ edilen yazıda, tarafıma Devlet Memurları Kanunu’nun …………… maddesinde ifadesi bulunan “……………………………………………………………………………………….” fiili kapsamında olduğu; bu fiille ilgili olarak hakkımda “……………………………………………”  cezası verildi. 6111 Sayılı Kanunun 113 maddesine istinaden; İl Disiplin Kurulu olarak aşağıda belirttiğim gerekçeler değerlendirilerek, almış olduğum “…………………………………………..”  cezanın kaldırılmasını istiyorum.

 

ALDIĞIM CEZANIN KALDIRILMASINA DAYANAK GEREKÇELER:

 

a-) Söz konusu soruşturmaya ilişkin daha önce ayrıntılı olarak hem ifade hemde son savunmamı vermiştim. Sendikal faaliyetlere katılmam nedeniyle hakkımda açılan bu soruşturma ve verilen ceza ile sendika hakkına ilişkin Anayasa’nın 51. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi ile düzenlenen hak ve özgürlüklerin kullanılması ilkesi ihlal edilmekte olup, suç oluşturan hiçbir eylem içinde bulunmadım.

 

b-)  Üyesi olduğum Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının(EĞİTİM-SEN)  Almış olduğu karar gereği 28-29 Mart 2012 tarihinde yapılan 2 günlük iş bırakma eylemine ilişkin Mersin ili idaresince verilen disiplin cezaları Anayasa Mahkemsi’nce, 4/12/2014 tarih ve 29195 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin 2013/8463 Başvuru numarası ve 18/09/2014 tarihli kararı ile düşürülmüştür,

 

c-) Üyesi olduğum Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının(EĞİTİM-SEN) Almış olduğu karar gereği 08-09 EKİM 2014 tarihinde yapılan 2 günlük iş bırakma eylemine ilişkin Mersin ili idaresince verilen disiplin cezaları Danıştay 12. Dairesinin 16/11/2016 tarihli E.2016/399, K.2016/5082, Danıştay 12. Dairesinin 29/11/2016 tarihli E.2016/2489, K.2016/5465,  E.2016/2691, K.2016/5545, E.2016/2443, K.2016/5462, E.2016/3208, K.2016/5463  kararları ile düşürülmüştür.

 

Bu da göstermektedir ki;

 

Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelerle güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin kullanılması niteliğinde olan, üyesi bulunduğum sendikanın aldığı karara uyarak, bana verdiği görevi yerine getirmekle yükümlü olduğum, bu görevi yapmamın üyeliğimin doğal sonucu olduğu ve bu durumun temel hak ve özgürlükler kapsamında, yasalar, genelgeler, yargı kararları ile güvence altına alınmış olduğundan suç oluşturduğu değerlendirilerek ceza verilmesi açıkça İdari Sorusturma Usul ve Esaslarına ayrıca da hukuka aykırıdır.  

 

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 135. ve 136. maddelerinin İl Disiplin Kuruluna  vermiş olduğu yetki dâhilinde itirazımın incelenerek, almış olduğum “……………………………………….” cezasının kaldırılmasını arz ederim. (…./…//201…).

                                                                                                                           Adı Soyadı

                                                                                                                               İMZA

           

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.