EV ZİYARETLERİ HAKKINDA

ŞUBELERE

 

Genel Merkezimize yansıyan bilgilere göre öğretmenlere mevzuata aykırı biçimde öğrencilerin evlerine ev ziyareti yapmaları konusunda İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince emir verilmektedir. Bu emir 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 44.maddesinde yer alan “öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı herhangi bir görevle yükümlü tutulamayacaklarına” ilişkin kurala açıkça aykırıdır. 28.10.2016 gün ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde öğretmene ev ziyareti yapmasını yapma yükümlüğü verecek bir dayanak yoktur. Her ne kadar anılan yönetmeliğin “Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları” başlıklı 86.maddesinin 1.fıkrasının p bendinde yer alan “Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir” hükmü bu talimatın dayanağı olarak ileri sürülse de anılan yasa hükmü karşısında hukuki değeri yoktur. Bunun birinci nedeni yönetmelik hükmü olmasıdır, ikincisi ise ev ziyaretinin meslek dışı bir faaliyet olmasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmen” başlıklı 43.maddesinin 1.fıkrası da ev ziyaretine engeldir. Çünkü anılan fıkrada öğretmene sınıftaki görevinin dışında okuldaki eğitim-öğretim işlerine katılma ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirme yükümlülüğü getirilmiştir. Yine aynı maddenin 6.fıkrasında öğretmenlere eğitim-öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir görev verilemeyeceği kuralı öngörülmüştür. Burada yönetim görevinden kastedilen ikinci görev niteliğindeki okul yöneticiliğidir.

10 Kasım 2017 gün ve 30236 sayılı RG’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Aile rehberliği” başlıklı 14.maddenin 3.fıkrasında aile ziyaretleri yer almakta ve bu ziyaretlere rehberlik öğretmeni ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonundan en az iki kişinin katılacağı düzenlenmiş ve amaç olarak da bireye ilişkin eğitim sürecinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, bireye ve ailesine rehberlik hizmeti sunulması gösterilmiştir. Anılan yönetmelik hükmü uyarınca           ev ziyaretlerine rehberlik öğretmenleri ile rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyeleri dışında öğretmenlerin katılma yükümlülükleri yoktur. Yine ev ziyaretleri için gösterilen amaçlar anılan yönetmelik hükmünde yer alan amaçlarla sınırlıdır.

Bu bağlamda Genel Merkezimiz öncelikle ev ziyaretlerinin mevzuata uygun biçimde yürütülmesi için bakanlık nezdinde girişimde bulunmuştur.  Anılan mevzuat hükümlerine aykırı biçimde ev ziyaretlerine katılma emri verilen üyelerimiz bu emri veren okul müdürlüklerine yazılı itirazda bulunulmalı, eğer itirazı yazılı biçimde reddedilir ve bu emrin yapılması istenirse de hukuken sorumluluğunun doğmaması için yerine getirmelidir, ancak bu üyelerimizin gerek bu emri veren ilgililer hakkında adli ve idari şikayet yollarına başvurma hakkı olduğu gibi bu emrin iptali istemiyle idari yargıda dava açma hakkı vardır. Aynı şekilde ev ziyaretine katılan üyelerimizin ev ziyaretlerinin süresini dikkate alarak ek ders ücreti bazında maddi tazminat ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu 28.maddesi uyarınca yol ücreti talep etme hakları vardır. Bu yazıda sözü edilen itiraz ve talep dilekçeleri ekte gönderilmiştir.

  1. dilekçe örneği
  2. dilekçe
  3. şubelere
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.